بازدید روسای دانشگاه های شهید چمران اهواز و علوم پزشکی از حوزه های آزمون سراسری در دانشگاه

شناسه : 4976239

بازدید روسای دانشگاه های شهید چمران اهواز و علوم پزشکی از حوزه های آزمون سراسری در دانشگاهبازدید روسای دانشگاه های شهید چمران اهواز و علوم پزشکی از حوزه های آزمون سراسری در دانشگاه


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.