موزه اسکلت دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

شناسه : 5067772

موزه اسکلت دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهوازموزه اسکلت دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (3 آرا)
The average rating is 5.0 stars out of 5.