گفت و گو با مدیر دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه

شناسه : 4993802

گفت و گو با مدیر دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه


/دانشگاه در مسیر توسعه/

/دانشگاه در مسیر توسعه/

گفت و گو با مدیر دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.